Driftsavtaler

Dette er det nærmeste du kan komme å ha en ansatt IT-stab uten å ansette noen. Ved å tegne en driftsavtale er du sikret et jevnlig tilsyn og vedlikehold av din IT-park etter nærmere avtalte betingelser. En jevn drift sikres ved at de fleste feil kan oppdages før de forårsaker skade. Du får én driftsperson å forholde deg til. Driftspersonen vil etter hvert få spesialkompetanse på din bedrift og dens behov. Han vil kunne gi mer fornuftige råd i forhold til nyinvesteringer og IT-strategi enn noen annen. Som driftsavtalekunde er du også sikret prioritet ved driftsstans eller andre utrykninger utenfor avtalen.

Erfaring viser at driftsavtalekunder er de mest fornøyde kundene på sikt.

Ta kontakt og be om et uforpliktende møte.