Om Connecticon AS

En hvilken som helst bedrift av i dag har eller vil snart ha behov for databehandling i en eller annen form. Det være seg e-post, regnskap, kontorapplikasjoner, eller annet. Fornuftig planlegging, investering og drift av et slikt anlegg krever innsikt og ekspertise.
Altfor ofte ser man at hele IT-ansvaret er lagt til en ansatt med andre hovedoppgaver. Nesten like ofte resulterer dette i feilinvesteringer, unødvendig nedetid og frustrasjoner. Spesielt kjedelig er dette for den IT-ansvarlige som føler ansvar for et område han ikke har verken kompetanse eller tid til å ivareta. Til og med jeg som erfaren systemkonsulent, må ty til ekstern kompetanse for enkelte spesialfelt innen faget. Mitt fortrinn er at jeg har nok kompetanse til å kjenne min egen begrensning, og et godt etablert kontaktnett innen fagmiljøet til å assistere meg der jeg kommer til kort.
Ingen er ekspert på alt innen data.

Hva kan man så gjøre? Å ansette heltids IT-personell er en god løsning, men dessverre for dyr for mange bedrifter. I stedet kan man leie inn den kompetansen man trenger, og få samme ekspertise til en langt billigere penge, fordi konsulenten arbeider på deltid.

Ta en kikk på linkene ovenfor for å se hva Connecticon AS kan tilby din bedrift.

Stig Schjervheim
Systemkonsulent og daglig leder.
Connecticon AS – Din IT-partner med et øye med fremtiden